Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2009.gada 14.maija
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā". (Nr.1189/LP9)

(Dok. Nr.4144, 4144A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.1190/LP9)

(Dok. Nr.4145, 4145A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


3.         3. Likumprojekts "Grozījums Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā". (Nr.1191/LP9)

(Dok. Nr.4146, 4146A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā". (Nr.1192/LP9)

(Dok. Nr.4147, 4147A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā". (Nr.1193/LP9)

(Dok. Nr.4148, 4148A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījums Autortiesību likumā". (Nr.1194/LP9)

(Dok. Nr.4149, 4149A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā". (Nr.1195/LP9)

(Dok. Nr.4150, 4150A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Par Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 5.protokolu". (Nr.1196/LP9)

(Dok. Nr.4151, 4151A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Nr.1197/LP9)

(Dok. Nr.4170, 4170A)        (Balsojums: par-22, pret-47, atturas-13)   Noraidīts   
Deputāti Jānis Urbanovičs, Ivans Ribakovs, Aleksandrs Golubovs, Sergejs Fjodorovs, Aleksejs Vidavskis


10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Nr.1198/LP9)

(Dok. Nr.4173, 4173A)        (Balsojums: par-57, pret-16, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


24.         Likumprojekts "Grozījums Saeimas kārtības rullī". (Nr.1209/LP9)

(Dok. Nr.4189, 4189A)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


2. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu


11.         1. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ingmāram Līdakam šā gada 7.maijā.

(Dok. Nr.4162)   Pieņemts   


12.         2. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ivanam Klementjevam šā gada 14.maijā.

(Dok. Nr.4183)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


13.         1. Lēmuma projekts "Par Elitas Krūmiņas atkārtotu apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli". (Nr.692/LM9)

(Dok. Nr.4165)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


14.         2. Lēmuma projekts "Par Daces Nulles atkārtotu apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli". (Nr.693/LM9)

(Dok. Nr.4166)        (Balsojums: par-63, pret-3, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


15.         3. Lēmuma projekts "Par Ilvijas Atvares atbrīvošanu no Valsts kontroles Revīzijas, metodoloģijas, analīzes un attīstības departamenta Trešā sektora vadītājas amata". (Nr.694/LM9)

(Dok. Nr.4167)        (Balsojums: par-69, pret-3, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Deputātu pieprasījums


16.         Pieprasījums "Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par tiesiskās paļāvības principa ievērošanu Ministru kabineta darbībā"". (Nr.23/P9)

(Dok. Nr.4171)
Deputāti Andris Bērziņš (LPP/LC), Jānis Dukšinskis, Anatolijs Mackevičs, Vitālijs Aizbalts, Ivars Godmanis, Sergejs Mirskis, Jānis Tutins, Ainars Baštiks, Ainārs Šlesers, Inese Šlesere
Nodots komisijaiIV. Likumprojektu izskatīšana


26.         Likumprojekts "Grozījums Saeimas kārtības rullī". (Nr.1209/LP9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4189)        (Balsojums: par-75, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


28.         Likumprojekts "Grozījums Saeimas kārtības rullī". (Nr.1209/LP9)

(2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4189)        (Balsojums: par-74, pret-2, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


17.         1. Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā". (Nr.589/LP9)

(3. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.4164)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Likums   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


18.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.705/LP9)

(3. lasījums)       (26 priekšlikumi)
(Dok. Nr.4168)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-5)   Likums   
Juridiskā komisija


19.         3. Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā". (Nr.837/LP9)

(3. lasījums)       (75 priekšlikumi)
(Dok. Nr.4172)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


20.         4. Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā''. (Nr.1168/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4061, 4142)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


21.         5. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā". (Nr.1176/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4071, 4143)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


22.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.1165/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4047, 4156)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


23.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Nr.1175/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4070, 4169)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


25.         Likumprojekts "Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā". (Nr.1187/LP9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4194)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Sēde beigusies 10:25