2000

 

 

 

 

 

 

 

R ī g ā

 

2009.gada 10.jūnijā   Nr. 9/10-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

         

 

  Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2009.gada 11.jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā un sadaļā „Likumprojektu izskatīšana” iekļaut likumprojektu „Grozījumi Ārstniecības likumā” (Reģ. nr.1329).

Komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                  A.Barča