Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 19.oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Par Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām protokolu". (Reģ. nr.1916)

(Dok. nr.6540, 6540A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu". (Reģ. nr.1917)

(Dok. nr.6541, 6541A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām". (Reģ. nr.1918)

(Dok. nr.6542, 6542A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


4.         1. Lēmuma projekts "Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas Augstākajā tiesā". (Lēm. proj. reģ. nr.1036)

(Dok. nr.6514)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


5.         2. Lēmuma projekts "Par Ilzes Celmiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1039)

(Dok. nr.6524)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


6.         3. Lēmuma projekts "Par Elitas Grigorovičas apstiprināšanu par Dobeles rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1040)

(Dok. nr.6525)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


7.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"". (Reģ. nr.1915)

(2. lasījums)       (1032 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. nr.6508, 6508D,6508E)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-8)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


34.         28. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" . (Reģ. nr.1871)

(2. lasījums)       (26 priekšlikumi)
(Dok. nr.6351, 6530)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


10.         4. Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā". (Reģ. nr.1858)

(2. lasījums)       (34 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. nr.6307, 6307B)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


11.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Reģ. nr.1834) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.662)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6528)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


12.         6. Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā". (Reģ. nr.1721)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6499)        (Balsojums: par-54, pret-0, atturas-0)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


13.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"". (Reģ. nr.1801)

(3. lasījums)       (8 priekšlikumi)
(Dok. nr.6521)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-1)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


14.         8. Likumprojekts "Par konsolidētajiem gada pārskatiem". (Reģ. nr.1823)

(3. lasījums)       (11 priekšlikumi)
(Dok. nr.6522)        (Balsojums: par-60, pret-0, atturas-2)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


15.         Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1571)

(3. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. nr.6532)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)   Likums   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


16.         10. Likumprojekts "Par Helsinku konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību III un IV pielikuma grozījumiem". (Reģ. nr.1758)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6048, 6534)        (Balsojums: par-55, pret-2, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


17.         11. Likumprojekts "Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju, tās parakstīšanas protokolu, Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju, Konvenciju par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju un Protokolu, ar ko groza 1990.gada 23.jūlija Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju". (Reģ. nr.1833)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6242, 6535)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


18.         12. Likumprojekts "Par Nolīgumu par 1982.gada 10.decembra Apvienoto Nāciju Jūras tiesību konvencijas īstenošanu attiecībā uz transzonālo zivju krājumu un tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību". (Reģ. nr.1835)

(2. lasījums)
(Dok. nr.6245, 6536)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


19.         13. Likumprojekts "Par Kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pielikumā pievienotajās parakstu lapās". (Reģ. nr.1816)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6221, 6537)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


20.         14. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.1900)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6457, 6500)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


21.         15. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.1898)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6455, 6501)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


22.         16. Likumprojekts "Par Alternatīvā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu". (Reģ. nr.1904)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6461, 6502)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


23.         17. Likumprojekts "Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu". (Reģ. nr.1903)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6460, 6503)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


24.         18. Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā". (Reģ. nr.1909)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6466, 6504)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


25.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izņēmuma stāvokli"". (Reģ. nr.1908)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6465, 6505)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


26.         20. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā". (Reģ. nr.1907)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6464, 6506)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


27.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.1902)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6459, 6507)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


28.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1809)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi)
(Dok. nr.6212, 6509)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


29.         23. Likumprojekts "Priekšlikumu un sūdzību likums". (Reģ. nr.1830)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6239, 6510)        (Balsojums: par-59, pret-17, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


30.         24. Likumprojekts "Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi". (Reģ. nr.1829)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6238, 6523)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


31.         25. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1826)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. nr.6235, 6526)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-9)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


32.         26. Likumprojekts "Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums". (Reģ. nr.1785)

(2. lasījums)       (36 priekšlikumi)
(Dok. nr.6123, 6527)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


33.         27. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā". (Reģ. nr.1796)

(2. lasījums)       (11 priekšlikumi)
(Dok. nr.6184, 6529)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


35.         29. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.1807)

(2. lasījums)
(Dok. nr.6209, 6531)        (Balsojums: par-67, pret-5, atturas-4)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


36.         30. Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1849)

(2. lasījums)
(Dok. nr.6290, 6533)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


37.         31. Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Konsulārais reglaments''". (Reģ. nr.1824)

(2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. nr.6230, 6538)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


38.         32. Likumprojekts "Vides aizsardzības likums". (Reģ. nr.1779)

(2. lasījums)       (57 priekšlikumi)
(Dok. nr.6108, 6539)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


39.         Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā". (Reģ. nr.1289)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.4477,6544)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


40.         Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā". (Reģ. nr.1911)

(1. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.6469, 6556)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Sēde beigusies 16:34