Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 28. septembra
ārkārtas sēdes darba kārtība (15:30)

         1. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā". (Reģ. nr.1347)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4647, 4647B)        (Balsojums: par-74, pret-5, atturas-1)   Likums   
                         Juridiskā komisija
         2. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1348)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4648, 4648B)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-5)   Likums   
                         Juridiskā komisija
         3. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.1349)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4649, 4649B)        (Balsojums: par-81, pret-5, atturas-0)   Likums   
                         Juridiskā komisija
         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.1350)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4650, 4650B)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Juridiskā komisija

Sēde beigusies 15:38