Juridiskā komisija

Juridiskā komisija                                                                                                                                           Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā

(reģ. nr. 1349)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādu grozījumu:

 

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādu grozījumu:

5.pants. Kriminālsodu izpildes institūcijas

Kriminālsodus, kas piespriesti kā pamatsodi, izpilda:

1) Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvības atņemšanas iestādes - brīvības atņemšanu;

2) valsts policijas iestādes - arestu;

3) tiesu izpildītāji –– naudas sodu un mantas konfiskāciju;

4) Valsts probācijas dienests — piespiedu darbu.

Kriminālsodus, kas piespriesti kā papildsodi, izpilda tiesu izpildītāji un ministriju pārraudzībā vai pakļautībā esošās iestādes atbilstoši savai kompetencei.

Ja tiesa piespriedusi sodu nosacīti, tad šāda sprieduma izpildi kontrolē un notiesātā uzvedību pārbaudes laikā uzrauga Valsts probācijas dienests.

 

 

 

 

 

 

Papildināt kodeksu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

 

“5.1 pants. Prokurora priekšraksta par sodu izpildes īpatnības

            Prokurora priekšraksts par sodu ir izpildāms atbilstoši šajā kodeksā noteiktajiem sodu izpildes nosacījumiem. Personai, kurai prokurors ar priekšrakstu ir noteicis sodu, ir notiesātās personas statuss.”

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 95.pantu priekšlikumi likumprojektam netika iesniegti.

 

 

 

 

 

 

 

Papildināt kodeksu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

 

“5.1 pants. Prokurora priekšraksta par sodu izpilde

            Prokurora priekšraksts par sodu izpildāms atbilstoši šajā kodeksā paredzētajiem sodu izpildes noteikumiem. Persona, kurai prokurors ar priekšrakstu noteicis sodu, ir tāds pats statuss kā notiesātai personai.”

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

 

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.