Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 17. februāra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1109)
                        (Dok. nr.3724, 3724A)        (Balsojums: par-68, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par Konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus". (Reģ. nr.1110)
                        (Dok. nr.3732, 3732A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā". (Reģ. nr.1111)
                        (Dok. nr.3733, 3733A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
21.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1114)
                        (Dok. nr.3753)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


II. Likumprojektu izskatīšana
4.         1. Likumprojekts "Grozījums Reģionālās attīstības likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.23) (Reģ. nr.1081)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3600, 3734)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
5.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.969)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3742)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
6.         3. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.968)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3743)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
7.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". (Reģ. nr.830)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3745)        (Balsojums: par-88, pret-1, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
8.         5. Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Civiltiesību pretkorupcijas konvenciju". (Reģ. nr.995)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3253, 3726)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
9.         6. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Starptautiskā kriminālā tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai līgumu par liecinieku, kuri liecinājuši vai liecinās starptautiskā tribunāla procesā, un, ja nepieciešams, to tuvāko radinieku pārvietošanu uz Latvijas Republikas teritoriju". (Reģ. nr.990)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3246, 3727)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
10.         7. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Reģ. nr.1011)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3316, 3721, 3721A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
11.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.1009)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3312, 3729)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
12.         9. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā". [Likumprojektā kā priekšlikumi iekļauts likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā". (Reģ.nr.1066)] (Reģ. nr.578)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1804, 3735)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Reģ. nr.1040)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3447)        (Balsojums: par-8, pret-65, atturas-5)
                         Deputāti Jānis Strazdiņš, Dzintars Zaķis, Dzintars Jaundžeikars, Krišjānis Peters, Pēteris Kalniņš, Staņislavs Šķesters, Alberts Krūmiņš, Andris Ārgalis, Oskars Kastēns, Andis Kāposts

                 11. Alternatīvais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Reģ.nr.1112)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.3736)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
14.         12. Likumprojekts "Par Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas apdraud to finanšu intereses". (Reģ. nr.1067)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3582, 3737)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
15.         13. Likumprojekts "Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par smagajiem metāliem". (Reģ. nr.1084)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3612, 3738)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
16.         14. Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā". (Reģ. nr.934)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3013, 3739)        (Balsojums: par-72, pret-13, atturas-7)
                         Juridiskā komisija
17.         15. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā". (Reģ. nr.1085)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3613, 3740)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
18.         16. Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā". (Reģ. nr.1059)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3553, 3741)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
19.         17. Likumprojekts "Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas likums". (Reģ. nr.931)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3002, 3744)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
22.         Lēmuma projekts "Par deputātes Lindas Mūrnieces atsaukšanu no Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas". (Lēm. proj. reģ. nr.634)
                        (Dok. nr.3755)        (Balsojums: par-80, pret-8, atturas-1)
                         Deputāti: Linda Mūrniece, Madars Lasmanis, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Ingrīda Circene, Silva Bendrāte, Artis Kampars, Aigars Pētersons, Ēriks Škapars
23.         Lēmuma projekts "Par deputātes Lienes Liepiņas ievēlēšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijā". (Lēm. proj. reģ. nr.635)
                        (Dok. nr.3756)        (Balsojums: par-80, pret-2, atturas-0)
                         Deputāti: Linda Mūrniece, Madars Lasmanis, Māra Ceriņa, Viesturs Šiliņš, Ingrīda Circene, Silva Bendrāte, Artis Kampars, Aigars Pētersons, Ēriks Škapars, Sarmīte Ķikuste
24.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa maiņu likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" (Reģ. nr.1011) 3.lasījumam, nosakot to līdz šā gada 22.februārim".
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         Lēmuma projekts "Par Jāņa Porieša 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus". (Lēm. proj. reģ. nr.633)
                        (Dok. nr.3751)        (Balsojums: par-98, pret-0, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija


Sēde beigusies 11:03!!!