Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 16. septembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par 1976.gada tirdzniecības kuģošanas (minimālās normas) konvencijas 1996.gada protokolu". (Reģ. nr.927)
                        (Dok. nr.2983, 2983A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par Lokarno Nolīgumu par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu". (Reģ. nr.928)
                        (Dok. nr.2998, 2998A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Par 1960.gada 21.septembra Līgumu par savstarpēju slepenības garantēšanu izgudrojumiem, kas saistīti ar aizsardzību un kuriem iesniegti patentu pieteikumi". (Reģ. nr.929)
                        (Dok. nr.2999, 2999A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Par Konvenciju par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju". (Reģ. nr.930)
                        (Dok. nr.3000, 3000A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
5.         Lēmuma projekts "Par neuzticības izteikšanu Ministru kabinetam". (Lēm. proj. reģ. nr.507)
                        (Dok. nr.2971)        (Balsojums: par-32, pret-45, atturas-0)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Jānis Urbanovičs, Andrejs Klementjevs, Aleksandrs Bartaševičs, Igors Solovjovs, Ivans Ribakovs, Valērijs Agešins, Vitālijs Orlovs, Boriss Cilevičs, Aleksejs Vidavskis


III. Saeimas deputātu pieprasījums
6.         Pieprasījums Saeimas deputātu Māra Grīnblata, Jura Dobeļa, Dzintara Rasnača, Annas Seiles, Imanta Kalniņa, Pētera Tabūna, Kārļa Šadurska, Ainara Latkovska, Artura Krišjāņa Kariņa un Gunta Bērziņa pieprasījums Ministru prezidentam Indulim Emsim par Izglītības likuma normu izpildi. (Lēm. proj. reģ. nr.509)
                        (Dok. nr.3001)


IV. Likumprojektu izskatīšana
7.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.256) (Reģ. nr.766)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2977)        (Balsojums: par-69, pret-1, atturas-6)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
8.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.261) (Reģ. nr.771)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr. 2514, 2995)        (Balsojums: par-64, pret-17, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
9.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ķīnas Tautas Republikas līgumu par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās". (Reģ. nr.820)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2675, 2988)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
10.         4. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā". (Reģ. nr.381)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1095)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets

                 5. Alternatīvais likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā". (Reģ.nr.926)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.2972)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
11.         6. Likumprojekts "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā". (Reģ. nr.892)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2905, 2975)        (Balsojums: par-75, pret-4, atturas-5)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
12.         7. Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.893)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2906, 2976)        (Balsojums: par-70, pret-12, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
13.         8. Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.866)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2848, 2978)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
14.         9. Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā". (Reģ. nr.880)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2882, 2979)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
15.         10. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.851)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2776, 2980)        (Balsojums: par-74, pret-12, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
16.         11. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.890)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2901, 2981)        (Balsojums: par-62, pret-5, atturas-12)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
17.         12. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.864)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2845, 2982)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
18.         13. Likumprojekts "Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums". (Reģ. nr.761)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2498, 2984)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
19.         14. Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Reģ. nr.838)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2727, 2985)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         15. Likumprojekts "Grozījumi Valsts darba inspekcijas likumā". (Reģ. nr.807)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2610, 2986)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
21.         16. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ. nr.902)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2919, 2987)        (Balsojums: par-60, pret-0, atturas-21)
                         Sociālo un darba lietu komisija
22.         17. Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.gada 10.decembra Jūras tiesību konvenciju un Līgumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.gada 10.decembra Jūras tiesību konvencijas XI daļas piemērošanu". (Reģ. nr.887)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2889, 2989)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
23.         18. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību". (Reģ. nr.868)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2850, 2990)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
24.         19. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu". (Reģ. nr.861)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2841, 2991)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
25.         20. Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Reģ. nr.870)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2852, 2992)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
26.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Reģ. nr.911)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2928, 2993)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
27.         22. Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā". (Reģ. nr.494)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1479, 2994)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"". (Reģ. nr.815)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2654, 2996)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
Sēde beigusies 13:10!!!