Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 05. februāra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.618)
                        (Dok. nr.1924, 1924A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.619)
                        (Dok. nr.1928, 1928A)        (Balsojums: par-82, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.620)
                        (Dok. nr.1931, 1931A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
4.         4. Likumprojekts "Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) nolikumu". (Reģ. nr.621)
                        (Dok. nr.1936, 1936A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-2)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"". (Reģ. nr.622)
                        (Dok. nr.1937, 1937A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Par Andreja Mamuškina atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.623)
                        (Dok. nr.1938, 1938A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-1)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
7.         7. Likumprojekts "Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru un teātru mākslinieku izdienas pensiju likums". (Reģ. nr.624)
                        (Dok. nr.1939, 1939A)        (Balsojums: par-57, pret-0, atturas-33)
                         Deputāti Jānis Esta, Anta Rugāte, Dzintars Ābiķis, Jānis Lagzdiņš, Silva Golde, Vineta Muižniece, Raimonds Pauls, Ērika Zommere, Pēteris Simsons, Māris Kučinskis
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (Reģ. nr.625)
                        (Dok. nr.1941, 1941A)
                         Juridiskā komisija
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par cukuru"". (Reģ. nr.626)
                        (Dok. nr.1949, 1949A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Par Grozījumu protokolu līgumam par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamentu un valdību sadarbību". (Reģ. nr.627)
                        (Dok. nr.1950, 1950A)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
25.         "Paziņojums par Aināra Šlesera deputāta mandāta atjaunošanu un Aināra Baštika deputāta mandāta atjaunošanu"
                        (Dok. nr.1956A)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
11.         Lēmuma projekts "Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Einara Repšes finansiālās darbības pārbaudei locekļu ievēlēšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.290)
                        (Dok. nr.1952)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)
26.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.620)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1931, 1931A)        (Balsojums: par-95, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
29.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (Reģ. nr.625)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1941, 1941A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
12.         1. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.444 ) (Reģ. nr.387)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1948)        (Balsojums: par-71, pret-25, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
32.         Lēmuma projekts Par deputāta Aināra Šlesera ievēlēšanu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.294)
                        (Dok. nr.1973)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Krišjānis Peters, Dzintars Jaundžeikars, Pēteris Simsons, Jevgenija Stalidzāne, Andrejs Naglis, Paulis Kļaviņš, Augusts Brigmanis, Ēriks Jēkabsons, Vilnis-Edvīns Bresis
33.         Lēmuma projekts Par deputāta Aināra Šlesera ievēlēšanu Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.301)
                        (Dok. nr.1978)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Paulis Kļaviņš, Ainārs Šlesers, Andrejs Naglis, Krišjānis Peters, Ēriks Jēkabsons, Jevgenija Stalidzāne, Dzintars Jaundžeikars, Ainars Baštiks, Vilnis-Edvīns Bresis
34.         Lēmuma projekts Par deputāta Ainara Baštika ievēlēšanu Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.296)
                        (Dok. nr.1975)        (Balsojums: par-95, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Krišjānis Peters, Ingrīda Labucka, Jevgenija Stalidzāne, Dzintars Jaundžeikars, Pēteris Simsons, Andrejs Naglis, Paulis Kļaviņš, Augusts Brigmanis, Vilnis-Edvīns Bresis
35.         Lēmuma projekts Par deputāta Ainara Baštika ievēlēšanu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.297)
                        (Dok. nr.1976)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Oskars Kastēns, Pēteris Simsons, Krišjānis Peters, Andrejs Naglis, Ingrīda Labucka, Paulis Kļaviņš, Jevgenija Stalidzāne, Augusts Brigmanis, Dzintars Jaundžeikars, Ēriks Jēkabsons
30.         Lēmuma projekts Par deputātes Ineses Šleseres atsaukšanu no Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komusijas (Lēm. proj. reģ. nr.292)
                        (Dok. nr.1971)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti:, Oskars Kastēns, Dzintars Jaundžeikars, Krišjānis Peters, Andrejs Naglis, Jevgenija Stalidzāne, Paulis Kļaviņš, Ingrīda Labucka, Augusts Brigmanis, Pēteris Simsons, Ēriks Jēkabsons
31.         Lēmuma projekts Par deputātes Ineses Šleseres ievēlēšanu Saeimas Juridiskajā komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.293)
                        (Dok. nr.1972)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-2)
                         Deputāti:, Oskars Kastēns, Dzintars Jaundžeikars, Krišjānis Peters, Andrejs Naglis, Ingrīda Labucka, Paulis Kļaviņš, Pēteris Simsons, Augusts Brigmanis, Jevgenija Stalidzāne, Vilnis-Edvīns Bresis


Sēde beigusies 17:07!13.         2. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā".
(Reģ. nr.318)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1929)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
14.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.317)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1930)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
15.         4. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.300)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1945)
                         Juridiskā komisija
16.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Reģ. nr.600)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1877, 1925)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
17.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.473)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1430, 1926)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         7. Likumprojekts "Lauksaimniecības un lauku attīstības likums". (Reģ. nr.598)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1875, 1934)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
19.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"". (Reģ. nr.474)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1431, 1935)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         9. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.537)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1649, 1942)
                         Juridiskā komisija
21.         10. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.526)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1595, 1943)
                         Juridiskā komisija
22.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.477)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1455, 1944)
                         Juridiskā komisija
23.         12. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.421)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1237, 1946)
                         Sociālo un darba lietu komisija
24.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"". (Reģ. nr.407)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1176, 1947)
                         Ārlietu komisija
27.         6. Likumprojekts "Par Andreja Mamuškina atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.623)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
          &n bsp;             (Dok. nr.1938, 1938A)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
28.         Lēmuma projekts "Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumi" (Lēm. proj. reģ. nr.291)
                        (Dok. nr.1970)
                         Deputāti: Atis Slakteris, Anta Rugāte, Jānis Lagzdiņš, Aleksandrs Kiršteins, Dzintars Ābiķis, Māris Kučinskis, Ērika Zommere, Juris Dalbiņš, Andris Ārgalis