Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 09. oktobra
ārkārtas sēdes turpinājuma darba kārtība (15:00)


47.         25. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.408)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1177, 1274)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
48.         26. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.404)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1157, 1275)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
49.         27. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ. nr.319)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1009, 1281)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
50.         28. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu". (Reģ. nr.356)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1059, 1283)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
51.         29. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā". (Reģ. nr.339)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1040, 1284)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
52.         30. Likumprojekts "Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu". (Reģ. nr.368)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1075, 1285)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
53.         31. Likumprojekts "Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz,no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums, 1996)". (Reģ. nr.357)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1060, 1286)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija


V. Likumprojektu izskatīšana
54.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.432) (Reģ. nr.385)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1099, 1326)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
55.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.352) (Reģ. nr.384)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1098, 1343)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
56.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Reģ. nr.423)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1251, 1324)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
57.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.244)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1325, 1325A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
58.         5. Likumprojekts "Par Ikgadējo finanšu līgumu 2003.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā". (Reģ. nr.344)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1046, 1342)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
59.         6. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.418)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1234, 1312)        (Balsojums: par-75, pret-5, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
60.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"". (Reģ. nr.335)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1036, 1314)        (Balsojums: par-57, pret-21, atturas-4)
                         Juridiskā komisija
61.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.288)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.871, 1315)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
62.         9. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.330)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1031, 1319)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
63.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"". (Reģ. nr.343)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1044, 1328)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
64.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"". (Reģ. nr.342)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1043, 1329)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
65.         12. Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.345)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1047, 1330)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
66.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.340)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1041, 1331)        (Balsojums: par-74, pret-1, atturas-6)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
67.         14. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.369)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1076, 1332)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
68.         15. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības likumā". (Reģ. nr.310)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.949, 1333)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
69.         16. Likumprojekts "Par Nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS)". (Reģ. nr.409)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1178, 1341)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
70.         17. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.421)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1237, 1344)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
Sēde beigusies 15:59!!!