Darba kârtību
Latvijas Republikas Saeimas
2003.gada 6.marta
sēdes darba kārtība

I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.183)
                        (dok.nr.409, 409A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ.nr.184)
                        (dok.nr.415, 415A)
                         Juridiskā komisija
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā". (Reģ.nr.185)
                        (dok.nr.422, 422A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
25.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" (Reģ.nr.187)
                        (dok.nr.449)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

4.         Deputātam Artim Kamparam.
                        (dok.nr.433)
II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
5.         1. Lēmuma projekts "Par Viviānas Zipas atbrīvošanu no Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata".
                        (dok.nr.424)
                         Juridiskā komisija
6.         2. Lēmuma projekts "Par Baibas Lielpēteres iecelšanu par Cēsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
                        (dok.nr.425)
                         Juridiskā komisija
7.         3. Lēmuma projekts "Par Marutas Ilgažas iecelšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi".
                        (dok.nr.426)
                         Juridiskā komisija
8.         4. Lēmuma projekts "Par Kristīnes Bērziņas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi".
                        (dok.nr.427)
                         Juridiskā komisija
III. Lēmuma projekta izskatīšana
9.         Lēmuma projekts "Par likumprojekta "Civilās aizsardzības likums" (reģ.nr.12; dok.nr.22) atdošanu atpakaļ Ministru kabinetam pārstrādāšanai".
                        (dok.nr.432)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
IV. Likumprojektu izskatīšana
10.         1. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.565) (Reģ.nr.100)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.410)
                         Juridiskā komisija
11.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.577) (Reģ.nr.112)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.414)
                         Juridiskā komisija
12.         3. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.560) (Reģ.nr.95)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.417)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
13.         4. Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.570) (Reģ.nr.105)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.429)
                         Ārlietu komisija
14.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1204) (Reģ.nr.49)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.413)
                         Juridiskā komisija
15.         6. Likumprojekts "Grozījums Autortiesību likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1318) (Reģ.nr.46)
                         (3. lasījums)
                        (dok.nr.416)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
16.         7. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumu nr.1/2002". (Reģ.nr.122)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.260, 430)
                         Ārlietu komisija
18.         9. Likumprojekts "Grozījumi Koncesiju likumā". (Reģ.nr.165)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.347, 403)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
19.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes komisijām"". (Reģ.nr.146)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.295, 404)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"". (Reģ.nr.145)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.294, 405)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
21.         12. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arodbiedrībām"". (Reģ.nr.128)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.274, 411)
                         Sociālo un darba lietu komisija
22.         13. Likumprojekts "Grozījumi Valsts darba inspekcijas likumā". (Reģ.nr.131)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.277, 412)
                         Sociālo un darba lietu komisija
23.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju"". (Reģ.nr.162)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.322, 420)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
24.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par cukuru"". (Reģ.nr.143)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.292, 428)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
26.         "Par deputāta Andra Tolmačova ievēlēšanu par balsu skaitītāju"
                        (dok.nr.450)
                         Deputāti: Juris Sokolovskis, Andris Tolmačovs
27.         3. Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā". (Reģ.nr.185)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.422, 422A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
28.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" (Reģ.nr.187)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.449)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
29.         2. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ.nr.184)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.415, 415A)
                         Juridiskā komisija
30.         "Par deputāta Gunta Bērziņa ievēlēšanu par balsu skaitītāju"
                        (dok.nr.451)
                         Deputāti: Arturs Krišjānis Kariņš, Guntis Bērziņš