Rīgā, 2003

Rīgā, 2006.gada 19.janvārī       

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par 1997.gada 7.augustā parafētā Latvijas-Krievijas robežlīguma projekta atbilstības Latvijas Republikas Satversmei izvērtēšanu” (reģ.Nr.1263), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš