Zemesgrāmatas

 

 

Likumprojekts „Grozījums Zemesgrāmatu likumā”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 26.oktobra 1.lasījums)

                        — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

 

 

            2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

 

Lēmums „Par L.Birkhānes iecelšanu par Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Grāves iecelšanu par Valkas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2006.gada 21.decembrī (13.sēde)

 

Lēmums „Par I.Puntes iecelšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 11.janvārī (1.sēde)

 

Lēmums „Par Ž.Zujevas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par Ē.Jaunskunga atbrīvošanu no Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata”

 

 

            2007.gada 15.februārī (6.sēde)

 

Lēmums „Par V.Strodes atbrīvošanu no Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata”

 

 

            2007.gada 1.martā (8.sēde)

 

Lēmums „Par A.Freimanes atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata”

 

 

 

2007.gada 4.aprīlī (14.sēde)

 

Lēmums „Par T.Ivanovas iecelšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Kovaļovas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Zabarovskas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

 

Lēmums „Par A.Ūdres atbrīvošanu no Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata”

 

 

            2007.gada 3.maijā (3.sēde)

 

Lēmums „Par L.A.Balašas iecelšanu par Bauskas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 10.maijā (5.sēde)

 

Lēmums „Par K.Garās atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata”

 

 

            2007.gada 31.maijā (8.sēde)

 

Lēmums „Par L.Eglītes atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata”

 

 

            2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

 

Lēmums „Par A.Ozola atbrīvošanu no Talsu zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata” 

 

 

            2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

 

Lēmums „Par E.Ancānes iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Bisānes iecelšanu par Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 


 

            2007.gada 4.oktobrī (7.sēde)

 

Lēmums „Par S.Brečas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tienesi”

 

 

            2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

 

Lēmums „Par A.Grīnbergas iecelšanu par Limbažu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

Likums „Grozījums Zemesgrāmatu likumā”

            (01.11.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 29.maijā (10.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 26.martā (13.sēde)

 

 

            2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

Lēmums „Par A.Dreksleres iecelšanu par Saldus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par E.Mukāna iecelšanu par Preiļu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” 

 

 

            2007.gada 22.novembī (17.sēde)

 

Lēmums „Par A.Mihailovas iecelšanu par Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 28.februārī (7.sēde)

 

Lēmums „Par H.Nagļa atkārtotu iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 13.martā (9.sēde)

 

Lēmums „Par A.Tiltiņas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 


 

            2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

 

Lēmums „Par J.Āboliņas iecelšanu par Talsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par D.Koroševskas apstiprināšanu par Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

           

Lēmums „Par I.Lavrinovičas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par K.Ozoliņas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par E.Sietnieces apstiprināšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par E.Vesperes iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Zadiņas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par D.Šaicāna atkārtotu iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par J.Taukuļa apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Zabarovskas apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 29.maijā (10.sēde)

 

Lēmums „Par A.Zutes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 5.jūnijā (12.sēde)

 

Lēmums „Par D.Riekstiņas apstiprināšanu par Ventspils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Ziediņas apstiprināšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

Lēmums „Par A.Skulmes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

 

Lēmums „Par I.Ieviņas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Jaunzemes iecelšanu par Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Trēdes apstiprināšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 

Lēmums „Par L.Gulbes iecelšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 26.februārī (8.sēde)

 

Lēmums „Par U.Melamedas atkārtotu iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Kazjonovas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

Lēmums „Par I.Kreicbergas apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Zeires apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Niedolas apstiprināšanu par Ventspils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”


 

            2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

 

 

Lēmums „Par L.Multiņas iecelšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 28.maijā (7.sēde)

 

Lēmums „Par E.Klēpes apstiprināšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par D.Rīnas apstiprināšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

Lēmums „Par V.Vjateres aspstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 20.augustā (ārkārtas sesijas 5.sēde)

 

Lēmums „Par I.Silickas apstiprināšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

Lēmums „Par I.Puntes apstiprināšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr.870)

 

 

            2010.gada 31.martā (15.(ārkārtas) sēde)

 

Lēmums „Par I.Zabarovskas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr.901)

 

Lēmums „Par T.Ivanovas apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr.902)

(Noraidīts)

 
linku skaits:35