Valsts kontrole

 

 

            2006.gada 23.novembrī (7.sēde)

 

Lēmums „Par 2006.gada finanšu pārskata revīziju Valsts kontrolē”

 

 

            2007.gada 8.februārī (5.sēde)

 

Lēmums „Par M.Salgrāves apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli”

 

Lēmums „Par S.Valdmanes apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli”

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts kontroles likumā”

            (19.04.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

 

 

            2007.gada 17.maijā (6.sēde)

 

Lēmums „Par J.Mežala atbrīvošanu no Valsts kontroles Ceturtā revīzijas departamenta Otrā sektora vadītāja amata”

 

 

            2007.gada 4.oktobrī (7.sēde)

 

Lēmums „Par I.Balcevičas atbrīvošanu no Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta Otrā sektora vadītājas amata”

 

 

            2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

 

Lēmums „Par Valsts kontroles 2007.gada finanšu pārskata revidentu”

 

 

            2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

 

Lēmums „Par L.Dimantes apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli”

 

           

2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

 

Lēmums „Par S.Valdmanes atbrīvošanu no Valsts kontroles padomes locekļa amata”

 

 

            2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

 

Lēmums „Par A.Ērgļa apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli”

 

Likums „Grozījums Valsts kontroles likumā”

            (11.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

            2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 

Valsts kontroliera vēlēšanas (I.Sudraba)

 

 

            2009.gada 15.janvārī (1.sēde)

 

Lēmums „Par Latvijas Republikas Valsts kontroles 2008.gada finanšu pārskata revidenta apstiprināšanu”

 

 

            2009.gada 22.janvārī (2.sēde)

 

Valsts kontroliera zvērests (solījums)

 

 

            2009.gada 14.maijā (5.sēde)

 

Lēmums „Par E.Krūmiņas atkārtotu apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli”

 

Lēmums „Par D.Nulles atkārtotu apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli”

 

Lēmums „Par I.Atvares atbrīvošanu no Valsts kontroles Revīzijas, metodoloģijas, analīzes un attīstības departamenta Trešā sektora vadītājas amata”

 

 

Likums „Grozījumi Valsts kontroles likumā” (Nr.1559)

            (03.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 


 

            2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

Lēmums „Par 2009.gada finanšu pārskata revīziju Valsts kontrolē” (Nr.866)

 

 

 
linku skaits:22