Reliģija

 

 

Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums

              1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 5.oktobra 2.lasījums)

                             — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

              2.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

              3.lasījums — 2007.gada 17.maijā (6.sēde)

 

 

Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas likums

              1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 5.oktobra 2.lasījums)

                             — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

              2.lasījums — 2007.gada 15.martā (10.sēde)

              3.lasījums — 2007.gada 31.maijā (8.sēde)

 

 

Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums

              1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 5.oktobra 2.lasījums)

                             — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

              2.lasījums — 2007.gada 15.martā (10.sēde)

              3.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

 

 

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas likums

              1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 5.oktobra 2.lasījums)

                             — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

              2.lasījums — 2008.gada 16.oktobrī (7.sēde)

              3.lasījums — 2008.gada 20.novembrī (14.sēde)

 

 

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums

              1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 5.oktobra 2.lasījums)

                             — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

              2.lasījums — 2007.gada 22.februārī (7.sēde)

              3.lasījums — 2007.gada 17.maijā (6.sēde)

 

 

Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums*

              1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 19.oktobra 2.lasījums)

                             — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

              2.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

              3.lasījums — 2007.gada 31.maijā (8.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”*

              1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2005.gada 21.aprīļa 1.lasījums)

                             — 2006.gada 21.decembrī (13.sēde)

 


 

              2007.gada 18.janvārī (2.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas pagarināšanu likumprojektam „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” otrajam lasījumam

 

 

Likumprojekts „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likums”

              (01.03.2007.)

              1.lasījums (noraidīts) — 2007.gada 7.jūnijā (9.sēde)

 

 

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likums

              (07.06.2007.)

              1.lasījums — 2007.gada 7.jūnijā (9.sēde)

              2.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

              3.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

 

Likumprojekts „Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums”

              (21.06.2007.)

              1.lasījums — 2008.gada 5.jūnijā (12.sēde)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”

              (20.09.2007.)

              1.lasījums (noraidīts) — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

             

 

 

              2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

 

Lēmums „Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā””

 

 

              2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

 

Lēmums „Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”, nosakot, ka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija”

 

 

              2007.gada 24.oktobrī (11. (ārkārtas) sēde)

 

Lēmums „Par likumprojekta „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” izslēgšanu no 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes”

 

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par starptautiskās nozīmes svētvietu „Aglonā””

(13.11.2008)

1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

2.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

             

 

Likums „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”

              (27.11.2008.)

              1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

              2.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Reliģisko organizāciju likumā” (Nr.1470)

              (16.07.2009.)

              1.lasījums — 2009.gada 16.jūlijā (ārkārtas sesijas 4.sēde)

              2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

              3.lasījums — 2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

 

 

 
linku skaits:42