Muita

 

             

Likums „Grozījumi Muitas likumā”

              (06.03.2008.)

              1.lasījums — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

              2.lasījums — 2008.gada 8.maijā (7.sēde)

              3.lasījums — 2008.gada 5.jūnijā (12.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Muitas likumā” (Nr.1739)

              (31.03.2010.)

 
linku skaits:5