Īpašums

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 7.septembra 1.lasījums) —

                                    2006.gada 23.novembrī (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos””

            (07.12.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 19.decembrī (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

            2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

 

Likumprojekts „Par kompensācijām īrniekiem, kuri lietojuši dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”*

(Noraidīts 8.Saeimas 2006.gada 12.oktobra 1.lasījums)

 

Likumprojekts „Dzīvokļa īpašumu likums”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2005.gada 17.novembra 1.lasījums)

                        — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

 

 

Likums „Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome” bezatlīdzības lietošanā”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 2.novembra 1.lasījums)

                        — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 31.maijā (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 26.oktobra 1.lasījums)

                        — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 18.janvārī (2.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 22.martā (12.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 2.novembra 1.lasījums)

                        — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

 


Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

            (25.01.2007.)

            1.lasījums (MK noteikumi) — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

 

 

            2007.gada 4.aprīlī (14.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” trešajam lasījumam”

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”

            (01.03.2007.)

             1.lasījums (noraidīts) — 2007.gada 22.martā (12.sēde)

 

 

 

Likums „Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome””

            (22.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 22.martā (12.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 31.maijā (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”

            (22.03.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 22.martā (12.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 4.aprīlī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

            (31.05.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 14.jūnijā (10.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”

            (20.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 18.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

 

Likums „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriski nozīmīgas būves būvniecībai”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 14.februārī (5.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 15.maijā (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos””

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”

            (18.10.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 14.februārī (5.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem””

            (08.11.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.novembrī (17.sēde)

 

 

            2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

 

Likumprojekts „Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai”

 

 

Likums „Grozījumi Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumā”

            (17.01.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 17.janvārī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

            Otrreizēja caurlūkošana — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

 

 

            2008.gada 2.oktobrī (4.sēde)

 

Par likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā” otrreizējo caurlūkošanu

 

 

Likums „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām”

            (12.06.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 10.jūlijā (18.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem””

            (19.06.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

 

 

Likums „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – Dienvidu tilta pār Daugavu 3.kārtas būvniecībai”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 2.oktobrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos””

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

            (23.10.2008.)

            1.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem””

            (23.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 19.februārī (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā”

            (23.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 19.februārī (7.sēde)

 

 

           


2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

Lēmums „Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam „Grozījums likumā „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem””

 

Lēmums „Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam „Grozījums likumā „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā”

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to  nostiprināšanu zemesgrāmatās”

            (13.11.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 19.februārī (7.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

Likums „Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

            (15.01.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

            Iekļauti:

            (19.03.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

 

            3.lasījums — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (Nr.1141)

            (26.03.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 23.aprīlī (1.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 31.martā (15. (ārk.) sēde)

 

 

            2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” otrajam lasījumam līdz 2009.gada 1.augustam”

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par dzīvokļa īpašumu”

            (08.04.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

 


 

            2009.gada 23.aprīlī (1.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

           

           

Likums „Grozījumi likumā „Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām””

            (21.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 27.augustā (1.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums —2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

           

Likums „Grozījums valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

            (10.09.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 10.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 10.septembrī (4.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām — Dienvidu tilta pār Daugavu 2.kārtas posmā no Krasta ielas līdz Austrumu maģistrālei būvniecībai” (Nr.1452)

            (08.10.2009.)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” (Nr.1482)

            (22.10.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā” (Nr.1531)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (Nr.1541)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likumprojekts „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa A12 (maršruts E22) Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza-Terehova rekonstrukcijas vajadzībām” (Nr.1579)

            (12.11.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām — satiksmes mezgla būvniecības Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā” (Nr.1587)

            (19.11.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām” (Nr.1613)

            (10.12.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 18.martā (13.sēde)

 

 
linku skaits:131