Dzīvesvietas deklarēšanas likums

 

 

Likums „Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

            (08.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.martā (10.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 17.maijā (6.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 6.septembrī (2.sēde)

 

           

Likumprojekts „Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

            (03.04.2008.)

            1.lasījums (noraidīts) — 2009.gada 9.maijā

 

 

Likums „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

            (29.06.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

            (11.12.2008.)

            1.lasījums (noraidīts) — 2009.gada 9.maijā

 

 

Likums „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

            (26.03.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 2.aprīlī (14.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 7.maijā (4.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

            (11.06.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 16.jūlijā (ārkārtas sesijas 3.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” (Nr.1513)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

 

 

 
linku skaits:21