Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums, konsulārais reglaments, pase

 

 

Likums „Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”

              (23.11.2006.)

              1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

              2.lasījums — 2006.gada 21.decembrī (13.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Konsulārais reglaments””

              (06.09.2007.)

              1.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

              2.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

              3.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”

              (16.10.2008.)

              1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

              2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par diplomātisko pasi””

              (27.11.2008.)

              1.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

              2.lasījums — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

              3.lasījums — 2009.gada 26.februārī (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”

              (11.12.2008.)

              1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

              2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā” (Nr.1564)

              >(3.11.2009.)

              1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

              2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Konsulārais reglaments” (Nr.1715)

              >(4.03.2010.)

 
linku skaits:21