Delegācijas, parlamentu grupas

 

 

                             2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

 

Lēmums „Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”

 

Lēmums „Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”

 

Lēmums „Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”

 

Lēmums „Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāja apstiprināšanu”

 

Lēmums „Par Rietumeiropas Savienības Asamblejas (Eiropas drošības un aizsardzības Parlamentārās Asamblejas) Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”

 

Lēmums „Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”

 

 

              2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

 

Lēmums „Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu”

 

 

              2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

 

Lēmums „Par deputāta V.Ģīļa ievēlēšanu par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas locekli”

 

Lēmums „Par deputāta J.Eglīša ievēlēšanu par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas locekli”

 

Lēmums „Par deputātes V.Muižnieces ievēlēšanu par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas locekli”

 

 

              2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

 

Lēmums „Par deputāta J.Eglīša apstiprināšanu par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju”  

 

Lēmums „Par deputāta V.Ģīļa apstiprināšanu par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju”

 

 

              2009.gada 22.janvārī (2.sēde)

 

Lēmums „Par O.Kastēna apstiprināšanu par Eiropas Padomes parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas locekli (aizstājēju)

 

 

              2009.gada 16.jūlijā (ārkārtas sesija 4.sēde)

 

Lēmums „Par N.Kabanova apstiprināšanu par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas locekli (aizstājēju)

 

 

              2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

 

Lēmums „Par A.Baštika apstiprināšanu par Rietumeiropas Savienības Asamblejas (Eiropas drošības un aizsardzības Parlamentārās Asamblejas) Latvijas delegācijas locekli

 

 

              2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

 

Lēmums „Par A.Baštika apstiprināšanu par Rietumeiropas Savienības Asamblejas (Eiropas drošības un aizsardzības Parlamentārās Asamblejas) Latvijas delegācijas vadītāju” 

 

 

 

 
linku skaits:8