Civillikums

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Civillikumā”*

                        1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 7.septembra 1.lasījums)

— 2006.gada 23.novembrī (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Civillikumā”*

1.lasījums (steidzams) (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 7.septembra 1.lasījums) — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

2.lasījums — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

3.lasījums — 2007.gada 22.februārī (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Civillikumā”

            (08.11.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

 

 

            2008.gada 7.februārī (4.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi Civillikumā” otrajam lasījumam līdz 2008.gada 15.februārim”

 

 

            2008. gada 6.martā (8.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi Civillikumā” otrajam lasījumam līdz 2008.gada 1.jūnijam”

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību””

            (13.11.2008.)

            1.lasījums (noraidīts) — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību””

            (13.11.2008.)

            1.lasījums (noraidīts) — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Civillikumā” (Nr.1626)

            (17.12.2009.)
linku skaits:15