Budžets

 

 

Likums „Par valsts budžetu 2007.gadam”

(07.12.2006.)

1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

2.lasījums — 2006.gada 19.decembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

            (07.12.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 19.decembrī (12. (ārkārtas) sēde)p>

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2007.gadam””

            (04.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 4.septembrī (1.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 20.septermbī (4.sēde)

 

 

Likums „Par valsts budžetu 2008.gadam”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums —   2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.novembrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

            2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

 

Lēmums „Par Latvijas Republikas 2006.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu” 

 

           

2008.gada 15.maijā (8.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

(Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam””

            (15.07.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 15.jūlijā (19. (ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (19.(ārkārtas) sēde)

 

 

 

Likums „Par valsts budžetu 2009.gadam”

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12.(ārkārtas) sēde)>

 

 

Likums „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)p>

 

 

            2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

Lēmums „Par Latvijas Republikas 2007.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu”

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”

            (11.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

           

2009.gada 19.februārī (7.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””

(Noraidīts)

 

 

            2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi „Likumā par budžetu un finanšu vadību”

(Noraidīts)

           

           

Likumprojekts „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

            (15.05.2009.)

            1.lasījums (noraidīts) — 2009.gada 21.maijā (6.sēde)

           

 

Likums „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

            (21.05.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 21.maijā (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde

 

 

Likums „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12. (ārkārtas) sēde

 

Likums „Grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību”

            (10.09.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 10.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 10.septembrī (4.sēde)

 

 

            2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

 

Lēmums „Par Latvijas Republikas 2008.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu”

 

Lēmums „Par trūkumu novēršanu valsts budžeta līdzekļu finanšu vadībā” (Nr.823)

 

Likums „Par valsts budžetu 2010.gadam” (Nr.1504)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13. (ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)>

 

 

Likums „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” (Nr.1535)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)>

 

 

 

 

 
linku skaits:51