Baltijas asambleja

 

 

                        2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

 

Lēmums „Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu”

 

 

2007.gada 22.novembrī (17.sēde)

                       

Lēmums „Par deputāta L.Ozoliņa atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas”

 

Lēmums „Par deputāta A.Kāposta iekļaušanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijā”

 

Lēmums „Par deputāta I.Līdakas iekļaušanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijā”

 

 

                        2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

 

Lēmums „Par deputāta A.Kāposta atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas”

 

Lēmums „Par B.Rivžas ievēlēšanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijā”

 

Lēmums „Par deputāta M.Ārberga ievēlēšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli”

 

 

                        2008.gada 15.maijā (8.sēde)

 

Lēmums „Par deputāta J.Eglīša atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāva”

 

Lēmums „Par deputāta L.Līduma ievēlēšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli”

 

           

                        2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

 

Lēmums „Par J.Reira apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju”

 


 

                        2009.gada 16.jūlijā (ārkārtas sesijas 4.sēde)

 

Lēmums „Par deputāta Dz.Jaundžeikara ievēlēšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli”

 

Lēmums „Par deputātes Ē.Zommeres ievēlēšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli”

 

 

                        2009.gada 10.septembrī (4.sēde)

 

Lēmums „Par J.Reira atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja amata”

 

Lēmums „Par Ē.Zommeres ievēlēšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju”

 

 

 
linku skaits:7