Administratīvā procesa likums

 

 

Likums „Grozījumi Administratīvā procesa likumā”

            (16.10.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 27.novembrī (15.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 
linku skaits:4