ZEMES REFORMA


1996.gada 7.martā (12.sēde)

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās”” (Noraidīts)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās””
1.lasījums - 1996.gada 21.martā (15.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās”
(02.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 13.jūnijā (13.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 9.septembrī (10.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 12.septembrī (10.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 8.maijā (8.sēde)


Likums “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos””
(18.12.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 22.janvārī (2.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)


Likums “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”
(10.06.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)Likumprojekts “Grozījums likumā “Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās””
(27.08.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās”” (Noraidīts)