VALSTS VALODA


Likumprojekts “Latvijas Republikas valsts valodas
likums”
(30.11.95.)
1.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 23.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 29.aprīlī (3.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 28.septembrī (8.(ārkārtas) sēde) 
3.lasījums (nodots komisijai) - 1998.gada 8.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde) 


1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)

Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas laika
pagarināšanu likumprojektam “Latvijas Republikas
Valsts valodas likums””