SATVERSMES TIESA

Likums “Satversmes tiesas likums”
(25.01.96.)
1.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 11.aprīlī (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)


1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)

Lēmums “Par Satversmes tiesas tiesnešu apstiprināšanu”
(A.Endziņš, I.Čepāne, R.Apsītis)


1996.gada 14.novembrī (28.sēde)

Lēmums “Par Satversmes tiesas tiesnešu apstiprināšanu”
(A.Lepse, I.Skultāne)


1996.gada 28.novembrī (34.sēde)

Lēmums “Par A.Ušackas apstiprināšanu par Satversmes
tiesas tiesnesi pēc Saeimas deputātu priekšlikuma”


1997.gada 16.janvārī (1.sēde)

Lēmuma projekts “Par M.Krūmiņa apstiprināšanu par
Satversmes tiesas tiesnesi pēc Saeimas deputātu
priekšlikuma” (Nav pieņemts)


1997.gada 20.martā (22.sēde)

Likumprojekts “Grozījumi Satversmes tiesas likumā”
(Noraidīts)


Likums “Grozījumi Satversmes tiesas likumā”
(24.03.97.)
1.lasījums - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)