SATVERSME


Likums “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”
(25.01.96.)
1.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 11.aprīlī (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)


1996.gada 22.februārī (8.sēde)

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”1996.gada 7.martā (12.sēde)

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
(Noraidīts)

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
(21.03.96.)
1.lasījums - 1996.gada 12.jūnijā (13.(ārkārtas) sēde
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


1996.gada 22.augustā (4.sēde)

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē”


1996.gada 5.septembrī (8.sēde)

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” (Noraidīts)


1996.gada 26.septembrī (15.sēde)


Lēmums “Par komisijas izveidošanu Latvijas Republikas
Satversmes otrās daļas projekta par cilvēktiesībām
izstrādei”


1996.gada 18.decembrī (41.sēde)


Lēmums “Par komisijas izveidošanu Latvijas Republikas
Satversmes otrās daļas projekta par cilvēktiesībām
izstrādei”1997.gada 27.februārī (15.sēde)


Lēmums “Par komisijas ievēlēšanu Latvijas Republikas
Satversmes otrās daļas projekta par cilvēktiesībām
izstrādei”


Likums “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
(13.03.97.)
1.lasījums (pārtraukts) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
1.lasījums (izskatīšana atlikta) - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)
1.lasījums (noņemts no izskatīšanas) - 1997.gada 21.maijā (11.sēde)
1.lasījums - 1997.gada 28.maijā (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)


1997.gada 15.maijā (9.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” (Noņemts no izskatīšanas)


1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” (Nav pieņemts)


1997.gada 9.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas
Satversmē” (Noraidīts)


1997.gada 27.novembrī (19.sēde)


Likumprojekts “Satversmes II daļa “Par cilvēktiesībām””


1998.gada 22.janvārī (2.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
(Noraidīts)


Likums “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
(19.03.98.)
1.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 20.augustā (1.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 20.maijā (9.sēde)


Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”
(Noraidīts)


1998.gada 27.maijā (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”
(Noraidīts)


1998.gada 27.augustā (3.sēde)


Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”