SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJA LIKUMS


Likums “Grozījums Satversmes aizsardzības biroja
likumā”
(08.07.96.)
1.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 7.novembrī (27.sēde)


1997.gada 13.novembrī (15.sēde)

Likumprojekts “Grozījumi Satversmes aizsardzības
biroja likumā” (Noraidīts)

Likumprojekts “Grozījumi Satversmes aizsardzības
biroja likumā”