PROKURATŪRA


Likums “Grozījums Prokuratūras likumā”
(11.01.96)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 11.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 11.janvārī (1.sēde)


Likums “Grozījumi Prokuratūras likumā”
(28.03.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 24.aprīlī (2.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 23.maijā (9.sēde)


Likums “Grozījumi Prokuratūras likumā”
(11.12.97.)
1.lasījums - 1998.gada 22.janvārī (2.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)


Likums “Grozījumi Prokuratūras likumā”
(03.09.98.)
1.lasījums (steidzams) (pārtraukts) - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 22.oktobrī (13.(ārkārtas) sēde)