PREZIDIJS


1995.gada 7.novembrī (1.sēde)

Saeimas Prezidija vēlēšanas (priekšsēdētājs, priekšsēdētāja
biedrs, priekšsēdētāja biedrs, sekretārs, sekretāra biedrs)


1996.gada 19.augustā (3.sēde)

Lēmuma projekts “Par Saeimas priekšsēdētājas biedra
A.Amerika atsaukšanu no ieņemamā amata” (Noraidīts)


1996.gada 26.septembrī (15.sēde)

Lēmums “Par Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas
I.Kreituses atsaukšanu no Saeimas priekšsēdētājas amata”

Lēmums “Par Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja
ievēlēšanu” (A.Čepānis)

Lēmums “Par Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja
biedra ievēlēšanu” (A.Jirgens)


1996.gada 19.decembrī (41.sēde)

Lēmums “Par deputātes J.Kušneres atsaukšanu no Latvijas
Republikas Saeimas Prezidija”

Lēmums “Par Latvijas Republikas Saeimas sekretāra
biedra ievēlēšanu” (M.Rudzītis)


1997.gada 4.septembrī (2.sēde)


Lēmuma projekts “Par Saeimas priekšsēdētāja biedra
A.Jirgena atsaukšanu” (Nav pieņemts)


1997.gada 18.septembrī (5.sēde)


Lēmums “Par Saeimas sekretāra ievēlēšanu”
(I.Bērziņš)


1998.gada 23.aprīlī (2.sēde)


Lēmums “Par A.Jirgena atsaukšanu no Saeimas priekšsēdētāja
biedra amata pēc paša vēlēšanās”


1998.gada 6.maijā (6.sēde)


Lēmuma projekts “Par Saeimas priekšsēdētāja biedra
ievēlēšanu” (Izskatīšana pārtraukta)


1998.gada 7.maijā (6.sēde)


Lēmuma projekts “Par Saeimas priekšsēdētāja biedra
ievēlēšanu” (Nav pieņemts)


1998.gada 20.maijā (9.sēde)


Lēmuma projekts “Par Saeimas priekšsēdētāja biedra
ievēlēšanu” (Izskatīšana pārtraukta)


1998.gada 21.maijā (9.sēde)


Lēmums “Par Saeimas priekšsēdētāja biedra ievēlēšanu”
(J.Straume)