POLICIJA


Likums “Grozījumi likumā “Par policiju””
(28.03.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 24.aprīlī (2.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 23.maijā (9.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par policiju””
(07.10.96.)
1.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 5.decembrī (35.sēde)


Likumprojekts “Grozījums Augstākās padomes 1991.gada
4.jūnija lēmumā “Par Latvijas Republikas likuma “Par
policiju” spēkā stāšanās kārtību””
1.lasījums (noraidīts) - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas)sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par policiju””
(21.11.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)


Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas likumā
“Par policiju””
(28.11.96.)
1.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par policiju””
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)