NACIONĀLĀS PRETOŠANĀS KUSTĪBAS DALĪBNIEKS, POLITISKI REPRESĒTAIS


Likums par nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka statusu
(30.11.95.)
1.lasījums - 1996.gada 11.janvārī (1.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 14.martā (13.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 21.martā (15.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas likumā “Par
politiski represētās personas statusa noteikšanu 
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem””
(22.02.96.)
1.lasījums (noraidīts) - 1996.gada 7.martā (12.sēde)


1996.gada 21.martā (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par politiski represētās
personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem”” (Noraidīts)1996.gada 13.jūnijā (14.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statusu”” (Noraidīts)


1996.gada 19.augustā (3.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statusu”” (Noraidīts)


1996.gada 5.septembrī (8.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statusu”” (Noraidīts)


1996.gada 4.decembrī (35.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par politiski represētās
personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem”” (Noraidīts)


Likumprojekts “Par Latvijā dzīvojošo Otrā pasaules kara
dalībnieku antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu” (Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par politiski represētās
personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem””
(06.03.97.)
1.lasījums - 1997.gada 10.aprīlī (1.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)1997.gada 6.martā (17.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par politiski represētās
personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem”” (Noraidīts)


1998.gada 11.martā (11.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par politiski represētās
personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem”” (Noraidīts)


1998.gada 23.aprīlī (2.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par politiski represētās
personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem””


Likums “Grozījums likumā “Par politiski represētās personas
statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā
cietušajiem””
(20.05.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statusu””
(20.05.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)


1998.gada 24.septembrī (7.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par politiski represētās
personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem””