MINISTRU KABINETS


1995.gada 7.novembrī (1.sēde)

Ministru prezidenta paziņojums par Ministru kabineta
pilnvaru nolikšanu

Valsts prezidenta G.Ulmaņa paziņojums par Ministru
prezidenta amata kandidātu


1995.gada 23.novembrī (5.sēde)

Latvijas Republikas Valsts prezidenta G.Ulmaņa uzaicinātā
Ministru prezidenta amata kandidāta M.Grīnblata ziņojums
par Ministru kabineta sastādīšanu, Deklarācija par kabineta
iecerēto darbību un lēmuma projekts “Par uzticības
izteikšanu Ministru kabinetam” (Nav pieņemts)


1995.gada 30.novembrī (6.sēde)

Latvijas Valsts prezidenta rīkojums nr.5 “Par Ministru
kabinetu” (deputāts Z.Čevers aicināts sastādīt Ministru
kabinetu)


1995.gada 7.decembrī (7.sēde)

Latvijas Republikas Valsts prezidenta G.Ulmaņa uzaicinātā
Ministru prezidenta amata kandidāta Z.Čevera ziņojums par
Ministru kabineta sastādīšanu, Deklarācija par Ministru kabineta
iecerēto darbību un lēmuma projekts “Par uzticības izteikšanu
Ministru kabinetam” (Nav pieņemts)1995.gada 21.decembrī (9.sēde)


Latvijas Republikas Valsts prezidenta G.Ulmaņa uzaicinātā
Ministru prezidenta amata kandidāta A.Šķēles ziņojums par
Ministru kabineta sastādīšanu, Deklarācija par Ministru kabineta
iecerēto darbību un lēmuma projekts “Par uzticības izteikšanu
Ministru kabinetam”


Likums “Grozījumi likumā “Par 1925.gada 1.aprīļa
likuma “Ministru kabineta iekārta” atjaunošanu””
(11.01.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 24.aprīlī (2.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 23.maijā (9.sēde)


1996.gada 21.martā (15.sēde)


Likumprojekts “Par grozījumiem likumā “Ministru
kabineta iekārta””


1996.gada 18.aprīlī (1.sēde)


Ministru prezidenta A.Šķēles ziņojums par valdības
darbību


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 1925.gada 1.aprīļa
likuma “Ministru kabineta iekārta” atjaunošanu””
1.lasījums (noraidīts) - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


1996.gada 30.maijā (10.sēde)


Lēmums “Par uzticības izteikšanu zemkopības ministram,
Ministru prezidenta biedram Robertam Dilbam, kooperācijas valsts ministram Zemkopības ministrijā Atim Slakterim,
zvejniecības valsts ministram Zemkopības ministrijā Ivaram
Amoliņam, mežu valsts ministram Zemkopības ministrijā
Arvīdam Ozolam”


1996.gada 6.jūnijā (12.sēde)


Likumprojekts “Par satiksmes ministra tiesībām noteikt
dzelzceļa tarifus”


1996.gada 8.augustā (1.sēde)


Lēmums “Par uzticības izteikšanu kultūras ministram R.Pīkam,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, Ministru
prezidenta biedram A.Gorbunovam, pašvaldību lietu valsts 
ministram Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā E.Jurkānam, valsts ministram Ekonomikas ministrijā
J.Dzenim, vides valsts ministram Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā I.Emsim”


1996.gada 19.augustā (3.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu Latvijas
Republikas aizsardzības ministram A.Krastiņam”
(Noraidīts)


1996.gada 5.septembrī (8.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Ministru kabineta
iekārtas likums”” (Noraidīts)


1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu Ministru
kabinetam” (Noraidīts)1996.gada 13.novembrī (28.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu Latvijas
Republikas izglītības un zinātnes ministram M.Grīnblatam”
(Nav pieņemts)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu Latvijas
Republikas labklājības ministram V.Makarovam”
(Nav pieņemts)


1996.gada 28.novembrī (34.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu Latvijas
Republikas ārlietu ministram V.Birkavam”
(Nav pieņemts)


1996.gada 12.decembrī (39.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu Latvijas
Republikas valsts ieņēmumu valsts ministrei A.Počai”
(Nav pieņemts)


1997.gada 16.janvārī (1.sēde)


Lēmums “Par uzticības izteikšanu finansu ministram 
V.Meļņikam un valsts ieņēmumu valsts ministrei
Finansu ministrijā A.Počai”


1997.gada 29.janvārī (5.sēde)


Latvijas Valsts prezidenta rīkojums nr.1 “Par Ministru
kabinetu” (A.Šķēle aicināts sastādīt Ministru kabinetu)Ministriju iekārtas likums
(29.01.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 30.janvārī (5.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 6.februārī (8.sēde)


1997.gada 13.februārī (11.sēde)


Latvijas Republikas Valsts prezidenta G.Ulmaņa uzaicinātā
Ministru prezidenta amata kandidāta A.Šķēles ziņojums par
Ministru kabineta sastādīšanu. Deklarācija par Ministru kabineta
iecerēto darbību un lēmuma projekts “Par uzticības izteikšanu
Ministru kabinetam” 


1997.gada 27.februārī (15.sēde)


Lēmums “Par uzticības izteikšanu finansu ministram
R.Zīlem un valsts ieņēmumu valsts ministrei Finansu
ministrijā A.Počai”


1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu labklājības
ministram V.Makarovam” (Noraidīts)


1997.gada 7.maijā (7.(ārkārtas) sēde)


Ārlietu ministra V.Birkava ziņojums


1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)


Lēmums “Par uzticības izteikšanu aizsardzības ministram
T.Jundzim”1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu satiksmes
ministram V.Krištopanam” (Nav pieņemts)


1997.gada 7.augustā (ārkārtas sesija)


Latvijas Republikas Valsts prezidenta G.Ulmaņa uzaicinātā
Ministru prezidenta amata kandidāta G.Krasta ziņojums par
Ministru kabineta sastādīšanu, Deklarācija par Ministru 
kabineta iecerēto darbību un lēmuma projekts “Par uzticības
izteikšanu Ministru kabinetam”


1997.gada 3.septembrī (1.(ārkartas) sēde)


Satiksmes ministra V.Krištopana ziņojums par pasažieru
pārvadājumu politiku Latvijā


1997.gada 18.septembrī (5.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu Latvijas
Republikas satiksmes ministram V.Krištopanam” (Noraidīts)


1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu tieslietu
ministram Dz.Rasnačam” (Noraidīts)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu finansu 
ministram R.Zīlem” (Noraidīts)1997.gada 27.novembrī (19.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu pašvaldību
valsts ministram Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā Ē.Zundam” (Noraidīts)


Likumprojekts “Grozījumi Ministriju iekārtas likumā”
(26.02.98.)
1.lasījums (noraidīts) - 1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)


Likums “Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā”
(26.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)


1998.gada 2.martā (9.(ārkārtas) sēde)


Lēmuma projekts “Par uzticības izteikšanu Ministru
kabinetam” (Nav izskatāms pēc būtības)


1998.gada 22.aprīlī (1.(ārkārtas) sēde)


Ministru prezidenta G.Krasta ziņojums par valdības
rīcības plānu ekonomiskās situācijas stabilizācijai
valstī


Likums “Grozījums Ministriju iekārtas likumā”
(23.04.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)


1998.gada 30.aprīlī (3.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu Ministru
prezidentam G.Krastam” (Noraidīts)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu G.Krasta
valdībai” (Noraidīts)


1998.gada 30.aprīlī (4.(ārkārtas) sēde)


Lēmums “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam”


1998.gada 13.maijā (8.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu Latvijas
Republikas ārlietu ministram V.Birkavam” (Izskatīšana
pārtraukta)


1998.gada 14.maijā (8.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu Latvijas
Republikas ārlietu ministram V.Birkavam” (Noraidīts)


1998.gada 15.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

Lēmums “Par Latvijas lauku attīstības programmu”


1998.gada 27.augustā (3.sēde)


Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu ekonomikas
ministram L.Strujevičam”