KONSTITUCIONĀLAIS LIKUMS


Likums “Grozījumi Konstitucionālajā likumā
“Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi””
1.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)