GRĀMATVEDĪBA


1996.gada 5.septembrī (8.sēde)

Likums “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 8.augustā (1.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)

Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)

Likums “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)

Likums “Grozījums likumā “Par uzņēmumu gada
pārskatiem””
(18.12.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 12.februārī (5.sēde)

Likums “Grozījums likumā “Par uzņēmumu gada
pārskatiem””
(23.04.98.)
1.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 10.jūnijā (13.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)


1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par grāmatvedību””