ĢERBONIS, HIMNA


Likums “Par Latvijas valsts ģerboni”
(10.04.97.)
1.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 19.februārī (6.sēde)


Likums “Par Latvijas valsts himnu”
(21.05.97.)
1.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 19.februārī (6.sēde)