DEKLARĀCIJA, MEMORANDS


1996.gada 24.janvārī (3.ārkārtas sēde)


Lēmuma projekts “Par deklarāciju par Latvijas okupāciju”


Saeimas memoranda projekts “Saeimas memorands par
Latvijas okupāciju, aneksiju un kolonizāciju”


1996.gada 22.augustā (4.sēde)


Saeimas memorands par Latvijas okupāciju, aneksiju un
kolonizāciju (Nav pieņemts)


Deklarācija par Latvijas okupāciju
1.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)


1998.gada 19.martā (12.sēde) un
1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)


Lēmuma projekts “Par pasaules valstu un starptautisko
organizāciju oficiālo viedokļu konstatēšanu sakarā ar
Latvijas Republikas Saeimas 1996.gada 22.augusta
Deklarāciju par Latvijas okupāciju”1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)
(13.05.98.)

Lēmums “Par pasaules valstu iepazīstināšanu ar Latvijas
Republikas Saeimas 1996.gada 22.augusta Deklarāciju
par Latvijas okupāciju un konsultatīvā atzinuma
pieprasīšanu no ANO Starptautiskās tiesas”


1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)
(14.10.98.)

Deklarācija par latviešu leģionāriem Otrajā pasaules
karā