BANKAS


1996.gada 19.augustā (3.sēde)


Lēmuma projekts “Par E.Repšes atcelšanu no Latvijas Bankas
prezidenta amata un par I.Rimševiča atcelšanu no Latvijas
Bankas prezidenta vietnieka amata” (Nav apspriežams pēc
būtības)

Likums “Par likuma “Latvijas Hipotēku un zemes banka”
atzīšanu par spēku zaudējušu”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde) 
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 17.oktobrī (21.sēde) 

Likums “Par likuma “Par Latvijas Investīciju banku” atzīšanu
par spēku zaudējušu”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 23.janvārī (3.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)

Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku””
(21.05.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


1997.gada 28.augustā (ārkārtas sesija)


Lēmums “Par Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšanu”
(E.Repše)


Likums “Par Latvijas Republikas un Eiropas
Investīciju bankas pamatlīgumu”
(18.09.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 9.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 12.februārī (5.sēde)


Lēmums “Par I.Rimšēviča apstiprināšanu par Latvijas
Bankas prezidenta vietnieku”


Lēmums “Par H.Buša apstiprināšanu par Latvijas
Bankas padomes locekli”


Lēmums “Par V.Kolotovas apstiprināšanu par Latvijas
Bankas padomes locekli”


Lēmums “Par V.Zariņa apstiprināšanu par Latvijas
Bankas padomes locekli”


1998.gada 10.jūnijā (13.sēde)


Lēmums “Par A.Sautiņa apstiprināšanu par Latvijas
Bankas padomes locekli”


Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku””
(14.10.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)