BALTIJAS ASAMBLEJA


1995.gada 16.novembrī (3.sēde)

Lēmums “Par Saeimas deputātu delegācijas Baltijas
asamblejā apstiprināšanu”


1996.gada 24.janvārī (3.ārkārtas sēde)

Lēmums “Par izmaiņām Baltijas asamblejas Latvijas
delegācijas sastāvā”


1996.gada 14.martā (13.sēde)

Lēmums “Par deputāta V.Dozorceva atsaukšanu no Latvijas
Republikas pastāvīgās delegācijas Baltijas asamblejā”

Lēmums “Par deputāta L.Staša ievēlēšanu Latvijas
Republikas pastāvīgajā delegācijā Baltijas asamblejā”1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)

Lēmums “Par deputāta K.J.Druvas atsaukšanu no Baltijas
asamblejas”

Lēmums “Par deputāta P.Kļaviņa ievēlēšanu Baltijas
asamblejā”


1997.gada 15.maijā (9.sēde)


Lēmums “Par deputāta E.Jurkāna ievēlēšanu Baltijas asamblejas
Latvijas delegācijas sastāvā, vienlaicīgi apstiprinot par
Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju”


1997.gada 25.septembrī (7.sēde)


Lēmuma projekts “Par deputāta J.Kazāka ievēlēšanu
Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā”
(Noraidīts)


1997.gada 20.novembrī (18.sēde)


Lēmums “Par deputāta A.Saulīša atsaukšanu no
Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāva”


Lēmums “Par deputāta J.Stroda atsaukšanu no
Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāva”


Lēmuma projekts “Par deputāta G.Valdmaņa ievēlēšanu
Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā”
(Noraidīts)


Lēmums “Par deputāta J.Kazāka ievēlēšanu Baltijas
asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā”


1997.gada 27.novembrī (19.sēde)


Lēmums “Par deputāta V.Krisberga atsaukšanu no
Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāva”


1997.gada 4.decembrī (20.sēde)


Lēmums “Par deputāta L.Teņa ievēlēšanu Baltijas
asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā”