AMATI


1996.gada 18.aprīlī (1.sēde)


Lēmuma projekts “Par A.Fogeļa apstiprināšanu Valsts
cilvēktiesību biroja direktora amatā” (Nav pieņemts)


1996.gada 28.novembrī (34.sēde)


Lēmums “Par V.Gustsona iecelšanu par Vērtspapīru tirgus
komisijas priekšsēdētāju”1997.gada 27.februārī (15.sēde)


Lēmums “Par T.Laizāna iecelšanu par Vērtspapīru
tirgus komisijas priekšsēdētāja biedru”


1997.gada 8.maijā (8.sēde)


Lēmums “Par V.Šadinova iecelšanu par Vērtspapīru tirgus
komisijas padomes locekli”


Lēmums “Par A.Klausa iecelšanu par Vērtspapīru tirgus
komisijas padomes locekli”


Lēmuma projekts “Par O.Kehra iecelšanu par Vērtspapīru
tirgus komisijas padomes locekli” (Noraidīts)


Lēmuma projekts “Par G.Urlovska iecelšanu par Vērtspapīru
tirgus komisijas padomes locekli” (Noraidīts)


1997.gada 28.maijā (12.sēde)


Lēmums “Par Valsts cilvēktiesību biroja direktora
iecelšanu” (O.Brūveris)


1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)


Lēmuma projekts “Par J.Brazovska iecelšanu par 
Vērtspapīru tirgus komisijas padomes locekli” (Nav pieņemts)


Lēmuma projekts “Par P.Dz.Kalniņa iecelšanu par
Vērtspapīru tirgus komisijas padomes locekli” (Nav pieņemts)


Lēmuma projekts “Par A.Miglava iecelšanu par Vērtspapīru
tirgus komisijas padomes locekli” (Nav pieņemts)


1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Lēmums “Par Vērtspapīru tirgus komisijas padomes
locekļu iecelšanu”


1997.gada 11.septembrī (4.sēde)


Lēmums “Par V.Nagobada iecelšanu par Reģionālās
attīstības padomes locekli”


Lēmums “Par J.Kalviņa iecelšanu par Reģionālās
attīstības padomes locekli”


Lēmums “Par A.Seiles iecelšanu par Reģionālās
attīstības padomes locekli”


Lēmums “Par A.Sausnīša iecelšanu par Reģionālās
attīstības padomes locekli”


Lēmums “Par A.Gorbunova iecelšanu par Reģionālās
attīstības padomes locekli”


Lēmums “Par A.Rāviņa iecelšanu par Reģionālās
attīstības padomes locekli”


Lēmums “Par U.Pētersona iecelšanu par Reģionālās
attīstības padomes locekli”


Lēmums “Par M.Poršņovas iecelšanu par Reģionālās
attīstības padomes locekli”


Lēmums “Par I.Vaideres iecelšanu par Reģionālās
attīstības padomes locekli”


1998.gada 27.maijā (10.sēde)


Lēmums “Par Nacionālo bruņoto spēku komandiera,
Zemessardzes pulkveža J.Dalbiņa atbrīvošanu no amata”


1998.gada 19.jūnijā (15.sēde)


Lēmums “Par Nacionālo bruņoto spēku komandiera
iecelšanu” (J.Eihmanis)


Lēmums “Par Zemessardzes komandiera iecelšanu”
(R.Graubis)


1998.gada 24.septembrī (7.sēde)


Lēmuma projekts “Par Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektora
J.Nagļa atbilstību ieņemamajam amatam”