ZEMESGRĀMATAS


Likumprojekts "Par Zemesgrāmatu juridiskās pēctecības
nodrošināšanu"
(14.10.1993)
1.lasījums (noraidīts) - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)

1993.gada 21.oktobrī (7.sēde) 

Lēmums "Par Preiļu rajona Zemesgrāmatu nodaļas
priekšnieka iecelšanu" (L.Mičule)

1994.gada 10.februārī (6.sēde)

Lēmums "Par Krāslavas rajona Zemesgrāmatu nodaļas
priekšnieces iecelšanu" (Z.Mačukāne)

1994.gada 30.martā (14.sēde)

Lēmums "Par L.Erstas atbrīvošanu no Rīgas rajona Siguldas
Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amata"

1994.gada 27.aprīlī (3.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1937.gada 22.decembra
Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās
kārtību""

1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)

Lēmums "Par I.Zariņas iecelšanu par Vidzemes apgabaltiesas
Siguldas Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci"

1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

Lēmums "Par Ventspils pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas
priekšnieces A.Kancānes pirmstermiņa atbrīvošanu"

Likums "Grozījumi likumā "Par 1937.gada
22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu
un spēkā stāšanās kārtību""
1.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 29.martā (15.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)

1994.gada 3.novembrī (11.sēde)

Lēmums "Par A.Eniņas iecelšanu par Ventspils pilsētas
Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci"

1995.gada 19.janvārī (2.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem Zemesgrāmatu likumā"

Likums "Grozījumi likumā "Par 1937.gada 22.decembra
Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā 
stāšanās kārtību""
(16.02.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 16.februārī (6.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)

1995.gada 16.martā (12.sēde)

"Par dažu Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku vietnieku
iecelšanu" (O.Bičinska, S.Jakušenoka, S.Stūrmane)

Likums "Grozījumi likumā "Par 1937.gada 22.decembra
Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā
stāšanās kārtību""
(23.08.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)

1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1937.gada
22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu
un spēkā stāšanās kārtību""

1995.gada 19.oktobrī (17.sēde)

Lēmums "Par L.Mičules apstiprināšanu par Preiļu
rajona Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci"