ZEMES REFORMA


Likums "Grozījumi un papildinājumi likumā "Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""
(16.09.1993, 04.11.1993)
1.lasījums - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 18.martā (12.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 30.un 31.martā (14.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās""
(27.04.1994)
1.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 2.septembrī (1.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas 
Republikas lauku apvidos""
(27.04.1994)
1.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 2.septembrī (1.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

1994.gada 27.aprīlī (3.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes lietošanu
un zemes ierīcību""

Likumprojekts "Par labojumiem un papildinājumiem
Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada
17.decembra lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma "Par
zemes privatizāciju lauku apvidos" atsevišķu pantu
piemērošanu""
(27.04.1994)
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)

1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)

Likumprojekts "Par papildinājumiem likumā "Par zemes
lietošanu un zemes ierīcību""


Likums "Grozījumi likumā "Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību""
(02.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

1994.gada 15.septembrī (3.sēde)

Lēmums "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu
likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās"" un "Grozījumi likumā "Par
zemes privatizāciju lauku apvidos"" izskatīšanai trešajā
lasījumā

1995.gada 2.februārī (4.sēde)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās" (noraidīts)

Likums "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas 
Republikas pilsētās""
(22.06.1995)
1.lasījums - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)