ZEMES KOMISIJAS


1993.gada 29.jūlijā (8.sēde) 

Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas
1990.gada 10.jūlija likumā "Par zemes komisijām" un
1991.gada 20.novembra likumā "Par grozījumiem un
papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par zemes
komisijām"", lēmuma projekts "Par Latvijas Republikas
Centrālās lauku zemes komisijas sastāva apstiprināšanu"


1993.gada 5.augustā (9.sēde) 

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Republikas 1990.gada 10.jūlija likumā "Par zemes
komisijām"" (1.lasījums) un lēmuma projekts "Par Latvijas
Republikas Centrālās zemes komisijas sastāva apstiprināšanu"

Lēmums "Par Latvijas Republikas Centrālās zemes
komisijas sastāva apstiprināšanu"

1993.gada 7.oktobrī (5.sēde) 

Lēmums "Par Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas
sastāva papildināšanu" (iekļauts P.Simsons)

Likums "Grozījumi un papildinājumi likumā "Par zemes
komisijām""
(23.09.1993)
1.lasījums - 1993.gada 7.oktobrī (5.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 21.oktobrī (7.sēde)
3.lasījums - 1993.gada 4.novembrī (9.sēde)

1994.gada 17.februārī (7.sēde)

Lēmuma projekts "Par izmaiņām Latvijas Republikas
Centrālās zemes komisijas sastāvā" (Noraidīts)

1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)

Lēmums "Par izmaiņām Latvijas Republikas Centrālās
zemes komisijas sastāvā" (atsaukt A.Rozentālu un ievēlēt
M.A.Kalniņu)

1994.gada 5.maijā (5.sēde)

Lēmums "Par izmaiņām Latvijas Republikas Centrālās zemes
komisijas sastāvā" (atsaukt J.Janeku, M.Grigali un A.Helmani,
ievēlēt - V.Mičurovu, J.Piešiņu)

1994.gada 26.maijā (9.sēde)

Lēmums "Par Latvijas Republikas Centrālās zemes
komisijas locekļa ievēlēšanu" (P.Āns)

Likums "Grozījumi likumā "Par zemes komisijām""
(2.06.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 28.jūlijā (ārkārtas sesijas sēde)

1994.gada 1.decembrī (16.sēde)

Lēmums "Par izmaiņām Latvijas Republikas Centrālās
zemes komisijas sastāvā"

Likums "Grozījumi likumā "Par zemes komisijām""
(01.06.1995)
1.lasījums - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)

Lēmums "Par izmaiņām Latvijas Republikas Centrālās
zemes komisijas sastāvā" (Atsaukt J.Piešiņu un
apstiprināt A.Liepu)