VETERINĀRMEDICĪNA


Likums "Grozījumi likumā "Par veterinārmedicīnu""
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par veterinārmedicīnu""
(26.05.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)