VĒLĒŠANAS


Likumprojekts "Par vietējo pašvaldību vēlēšanām"
(14.10.1993)
1.lasījums - 1993.gada 11.novembrī (10.sēde)


Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes
vēlēšanu likums
(14.10.1993)
1.lasījums - 1993.gada 11.novembrī (10.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

1993.gada 25.novembrī (12.sēde) 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 5.Saeimas vēlēšanām""

Likums "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"
(25.11.1993)
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

Likums "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām"
(09.12.1993)
1.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

1994.gada 27.janvārī (4.sēde)

Lēmums "Par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
un locekļu ievēlēšanu" (A.Kramiņš - priekšsēdētājs, locekļi:
D.Ceihnere, L.Gurecka, V.Kozlovska, D.Rasnača, H.Vizla,
M.Vītols)

1994.gada 3.februārī (5.sēde) 

Lēmums par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa
ievēlēšanu (J.Lapinskis)


Likums "Grozījumi pilsētas domes, rajona padomes un
pagasta padomes vēlēšanu likumā"
(10.02.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 17.februārī (7.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 17.februārī (7.sēde)

Likums "Par aģitāciju radio un televīzijā pašvaldību vēlēšanām"
(03.03.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 24.martā (13.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 31.martā (14.sēde)

1994.gada 31.martā (14.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Republikas likumā "Par 5.Saeimas vēlēšanām"

Likumprojekts "Grozījumi pilsētas domes, rajona padomes
un pagasta padomes vēlēšanu likumā"
(19.05.1994)
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)

1994.gada 19.maijā (7.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 5.Saeimas vēlēšanām""
(Noraidīts)

Lēmuma projekts "Par V.Kozlovska atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas"
(Noraidīts)

1994.gada 26.maijā (9.sēde)

Likumprojekts "Saeimas vēlēšanu likums"

Lēmums projekts "Par V.Kozlovska atsaukšanu no Centrālās
vēlēšanu komisijas". (Noraidīts)


Likums "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu"
(01.12.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 22.decembrī (21.sēde)

1994.gada 1.decembrī (16.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, rajona padomes un
pagasta padomes vēlēšanu likumā"

1995.gada 19.janvārī (2.sēde)

Likumprojekts "Saeimas vēlēšanu likums"

Likums "Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu
komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"
(09.02.1995)
1.lasījums - 1995.gada 22.februārī (7.ārkārtas sēde)
2.lasījums - 1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 10.maijā (4.ārkārtas sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Republikas likumā "Par 5.Saeimas
vēlēšanām" (LNNK)
1.lasījums (nav pieņemts) - 1995.gada 22.februārī (7.ārkārtas sēde)

Likumprojekts "Saeimas vēlēšanu likums" (TB)
1.lasījums (nav pieņemts) - 1995.gada 22.februārī (7.ārkārtas sēde)

Likums "Saeimas vēlēšanu likums" (LC)
1.lasījums - 1995.gada 22.februārī (7.ārkārtas sēde)
2.lasījums - 1995.gada 22.martā un 23.martā (13.ārkārtas sēde)
3.lasījums - 1995.gada 25.maijā (8.sēde)


1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Lēmums "Par Dz.Rasnača atsaukšanu no Centrālās
vēlēšanu komisijas locekļa amata"

Lēmums "Par K.Kurzemnieces ievēlēšanu par Centrālās
vēlēšanu komisijas locekli"

Lēmums "Par M.Vītola atsaukšanu no Centrālās
vēlēšanu komisijas locekļa amata"

Lēmums "Par M.Bušmanes ievēlēšanu par Centrālās
vēlēšanu komisijas locekli"

Likums "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas
vēlēšanām"
(27.07.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)

1995.gada 10.augustā (3.sēde)

Lēmums "Par grozījumiem Centrālās vēlēšanu komisijas
sastāvā" (V.Kozlovskis - atsaukts, A.Ērgle - ievēlēta)

1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, rajona padomes
un pagasta padomes vēlēšanu likumā"

Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"

Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"
(30.08.1995)
1.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)