VALSTS KONTROLE 


Likums "Par Latvijas Republikas 1923.gada 2.augusta
likuma "Par valsts kontroli" darbības atjaunošanu"
(05.08.1993)
1.lasījums - 1993.gada 23.septembrī (3.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1993.gada 28.oktobrī (8.sēde)


Likums "Par grozījumiem Latvijas Republikas 1923.gada
2.augusta likumā "Par Valsts kontroli"
(05.08.1993)
1.lasījums - 1993.gada 23.septembrī (3.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1993.gada 28.oktobrī (8.sēde)

1993.gada 2.decembrī (13.sēde) 

Valsts kontroliera iecelšana

1993.gada 9.decembrī (14.sēde) 

Valsts kontroliera R.Černaja zvēresta nodošana

1994.gada 10.februārī (6.sēde)

Lēmums "Par Valsts kontroles padomes locekļu
apstiprināšanu" (K.Beljānis, I.Šķibelis, V.Grasis,
I.Griķis)

1994.gada 26.maijā (9.sēde)

Lēmums "Par dažu Valsts kontroles revīzijas departamentu
kolēģiju locekļu apstiprināšanu" (R.Bērziņa, B.Breidaks,
I.Klēģeris, S.Dz.Levrence, M.Lēruma, Dz.Ozoliņa, V.Vilciņš,
R.Zonenbergs)

1995.gada 16.februārī (6.sēde)

Lēmums "Par K.Beljāņa apstiprināšanu par Valsts
kontroles padomes locekli"

Likums "Par Valsts kontroles revīzijas reglamentu"
(02.03.1995)
1.lasījums - 1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)

1995.gada 29.martā (15.sēde)

Lēmums "Par M.Prāmas, E.Bernānes un A.Pudānes
apstiprināšanu par Valsts kontroles kolēģijas loceklēm"

1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

Lēmums "Par E.Bernānes apstiprināšanu par Valsts
kontroles padomes locekli"