UZRUNA


1993.gada 18.novembrī (11.sēde) 

Saeimas priekšsēdētāja A.Gorbunova uzruna Latvijas
valsts proklamēšanas 75.gadadienā

1994.gada 24.februārī (8.sēde)

Polijas Republikas Valsts prezidenta Leha Valensas
uzruna Latvijas Republikas Saeimai

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja A.Gorbunova
uzruna

1994.gada 18.novembrī (14.sēde)

Saeimas priekšsēdētāja A.Gorbunova uzruna Latvijas
valsts proklamēšanas 76.gadadienā

1995.gada 16.februārī (6.sēde)

Zviedrijas Karalistes Riksdaga spīkeres B.Dāles uzruna

1995.gada 4.maijā (3.sēde)

Saeimas priekšsēdētāja A.Gorbunova uzruna, kas veltīta
piektajai gadadienai kopš Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas

1995.gada 6.novembrī (noslēguma sēde)

Valsts prezidenta G.Ulmaņa uzruna 

Saeimas priekšsēdētāja A.Gorbunova uzruna