TIESĪBAS


Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autortiesībām un
blakustiesībām""
1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
1994.gada 27.aprīlī (3.sēde) 

1994.gada 27.aprīlī (3.sēde)

Likumprojekts "Grozījums Konstitucionālajā likumā "Cilvēka
un pilsoņa tiesības un pienākumi""


Likums "Grozījums Konstitucionālā likumā "Cilvēka 
un pilsoņa tiesības un pienākumi""
(28.04.1994)
1.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 30.martā (16.sēde)

Likumprojekts "Papildinājums Latvijas Republikas
Konstitucionālajā likumā "Cilvēka un pilsoņa tiesības
un pienākumi""
(26.01.1995)
1.lasījums (noraidīts) - 1995.gada 30.martā (16.sēde)

Likumprojekts "Par Valsts Cilvēktiesību biroju"
(11.05.1995)
1.lasījums (nodots atpakaļ komisijai) - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)

1995.gada 3.augustā (2.sēde)

Lēmums "Par Satversmes 81.panta kārtībā izdoto Ministru
kabineta noteikumu nr.204 "Noteikumi par Valsts 
cilvēktiesību biroju" nodošanu komisijām"

Likumprojekts "Noteikumi par Valsts cilvēktiesību biroju"
1.lasījums - 1995.gada 6.septembrī (9.sēde)