STARPVALSTU ATTIECĪBAS


Likums "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem
līgumiem"
(09.09.1993)
1.lasījums - 1993.gada 4.novembrī (9.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

Likums "Par Līgumu starp Latvijas Republikas valdību un
Ķīnas Republikas (Taivanas) valdību par savstarpēju
ieguldījumu veicināšanu un aizsargāšanu"
(09.09.1993)
1.lasījums - 1993.gada 21.oktobrī (7.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 21.oktobrī (7.sēde)
3.lasījums - 1993.gada 4.novembrī (9.sēde)


Likumprojekts "Par 1991.gada 13.janvārī parakstītā un
1991.gada 14.janvārī Latvijas Republikas Augstākās
padomes ratificētā "Līguma par starpvalstu attiecību
pamatiem starp Latvijas Republiku un Krievijas Padomju
Federatīvo Sociālistisko Republiku" ratifikācijas atcelšanu"
(23.09.1993, 07.10.1993)
1.lasījums (noraidīts) - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)

Likums "Par pievienošanos 1966.gada 16.decembra
Fakultatīvajam protokolam pie Starptautiskā pakta par
pilsoņu un politiskajām tiesībām"
(04.11.1993)
1.lasījums - 1994.gada 27.janvārī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 27.janvārī (4.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)

Likums "Par pievienošanos Eiropas valstu 1970.gada
1.jūlija līgumam attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju
darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR)"
(04.11.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas, Igaunijas
Republikas un Lietuvas Republikas 1991.gada 13.septembra
brīvās tirdzniecības nolīguma ratifikāciju"
(11.11.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)

1994.gada 3.martā (9.sēde)

Lēmuma projekts "Par Latvijas un Krievijas starpvalstu
sarunām"


1994.gada 10.martā (10.sēde)

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes
1991.gada 14.janvāra lēmumu "Par līguma "Par Latvijas
Republikas un Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās
Republikas starpvalstu attiecību pamatiem" ratificēšanu""

1994.gada 20.aprīlī (1.ārkārtas sēde)

Lēmuma projekts "Par 1994.gada 15.martā parafēto Latvijas
un Krievijas likumprojektu paketi un valsts delegācijas
izveidošanu turpmākām sarunām ar Krievijas delegāciju".
(Noraidīts)

Likums "Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām
attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās"
(27.04.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas 
Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās 
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu"
(21.04.1994)
1.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas 
Karalistes valdības līgumu par gaisa satiksmi"
(08.06.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)


Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas 
Karalistes valdības līgumu par gaisa satiksmi"
(08.06.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Dānijas
Karalistes valdības līgumu par gaisa satiksmi"
(08.06.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas
Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi"
(08.06.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas 
Republikas valdības vienošanos par sadarbību
sociālās nodrošināšanas jomā ratificēšanu"
(24.03.1994)
1.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas
līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām
civilajās, ģimenes un krimināllietās"
(21.06.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)

Likums "Par līgumu Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas
un Lietuvas Republikas parlamentu un valdību sadarbību"
(28.07.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

1994.gada 28.jūlijā (ārkārtas sesijas sēde)

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas
Federācijas līgumiem"

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un
Austrālijas valdības nolīgumu par tirdzniecību un
ekonomisko sadarbību"
(02.09.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Turcijas 
Republikas draudzības un sadarbības līgumu"
(02.09.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un 
Izraēlas Valsts valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu
un savstarpējo aizsardzību"
(22.09.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)

Likums "Par līgumu starp Latvijas Republikas valdību un 
Nīderlandes Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu
un savstarpēju aizsardzību"
(22.09.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)


Likums "Par līgumu starp Latvijas Republikas valdību un
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību
par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību"
(22.09.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)

1994.gada 22.septembrī (4.sēde)

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas
kopienas, Eiropas atomenerģētikas kopienas un Eiropas
ogļu un tērauda kopienas līgumu par brīvo tirdzniecību
un citiem ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem"

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas
līgumiem (likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas
Federācijas līgumu par Krievijas Federācijas bruņoto spēku
pilnīgas izvešanas no Latvijas Republikas teritorijas 
nosacījumiem, termiņiem, kārtību un to tiesisko stāvokli
izvešanas laikā un Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas
vienošanos par Skrundas radiolokācijas stacijas tiesisko statusu
tās pagaidu funkcionēšanas un demontāžas laikā", likumprojekts
"Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas
valdības vienošanos par pārceļošanas procesu regulēšanu un
pārceļotāju tiesību aizsardzību" un likumprojekts "Par Latvijas
Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos 
par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas
militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību
un par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas
valdības vienošanās protokolu par Latvijas Republikas
teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru
un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību"
1.lasījums - 1994.gada 20.oktobrī (9.sēde)


Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas
Savienoto Valstu valdības līgumu par tehnisko palīdzību
Krievijas Federācijas bruņoto spēku Latvijas teritorijā 
izvietoto un agrāk kontrolēto parasto ieroču sistēmu
un militāro objektu iznīcināšanā"
(03.11.1994)
1.lasījums - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 16.februārī (6.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Čehijas
Republikas valdības līgumu par ieguldījumu 
veicināšanu un savstarpēju aizsardzību"
(03.11.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas
Federācijas valdības vienošanos par pārceļošanas procesu
un pārceļotāju tiesību aizsardzību"
1.lasījums - 1994.gada 20.oktobrī (9.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

Likums "Par 1994.gada 30.aprīlī Maskavā parakstītajiem 
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem"
1.lasījums - 1994.gada 20.oktobrī (9.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

Likums "Par līgumu par brīvo tirdzniecību un ar
tirdzniecību saistītajiem jautājumiem starp Eiropas
kopienu, Eiropas atomenerģētikas kopienu un Eiropas
ogļu un tērauda kopienu no vienas puses un Latvijas
Republikas no otras puses"
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

Lēmums "Par Krievijas militārās agresijas nosodījumu
Čečenijas Republikā un aicinājumu atbalstīt čečeņu tautas
pašnoteikšanās centienus"

1995.gada 12.janvārī (1.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vienošanos starp
Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas
Republiku par kopīgas miera uzturēšanas vienības izveidošanu""

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Šveices 
Konfederācijas valdības vienošanos par tirdzniecību 
ar lauksaimniecības produktiem"
(12.01.1995)
1.lasījums - 1995.gada 9.februārī (5.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Likums "Par Eiropas padomes statūtiem"
(12.01.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 2.februārī (4.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 2.februārī (4.sēde)

1995.gada 19.janvārī (2.sēde)

Lēmuma projekts "Par Krievijas militārās agresijas nosodījumu
Čečenijas Republikā un aicinājumu atbalstīt čečeņu tautas
pašnoteikšanās centienus" (Noraidīts)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un
Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par ieguldījumu
veicināšanu un savstarpēju aizsardzību"
(26.01.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 29.martā (15.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 25.maijā (8.sēde)


Likums "Par vienošanos starp Igaunijas Republiku,
Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku par kopīgas
miera uzturēšanas vienības izveidošanu"
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 16.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 16.februārī (6.sēde)

1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)

Lēmums "Par aicinājuma pieņemšanu sakarā ar karu
Čečenijā"

1995.gada 7.aprīlī (18.ārkārtas sēde)

Lēmums "Par dokumentu "Latvijas Republikas ārpolitikas
pamatvirzieni līdz 2005.gadam""

Likums "Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas
Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības
līgumu par savstarpēju palīdzību muitas jautājumos"
(27.04.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas 
valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu 
un aizsardzību un līguma pielikumu"
(18.05.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas 
Valsts valdības līgumu par gaisa satiksmi"
(08.06.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)


Likums "Par Latvijas Repiblikas valdības un 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes
valdības līgumu par gaisa satiksmi"
(08.06.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 17.augustā (5.sēde)

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Likums "Par Eiropas enerģētikas hartas nolīgumu"
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Ukrainas valdības
līgumu par savstarpēju sadarbību muitas jautājumos"
(20.07.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)

Likums "Par nolīgumiem starp Latvijas Republikas un
Lietuvas Republikas valdībām"
(20.07.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)

Likums "Par Eiropas līgumu"
(09.08.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 24.augustā (7.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Grieķijas 
valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu
un savstarpēju aizsardzību"
(17.08.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)


Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas 
Republikas valdības līgumu par savstarpējo
palīdzību muitas jautājumos" 
(17.08.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas
valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem
pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un protokolam
par grozījumiem nolīgumā"
(13.09.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Austrijas
Republikas valdības nolīgumu par ieguldījumu veicināšanu
un aizsardzību"
(13.09.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas
un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līgumu
par pārvadājumiem ar autotransportu"
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas
līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām
civilajās, ģimenes un krimināllietās"
(21.09.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)


Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas
Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi"
(28.09.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)

1995.gada 5.oktobrī (14.sēde)

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un 
Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par automobiļu
starptautisko satiksmi"

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Īrijas
valdības līgumu par pasažieru un kravu starptautiskajiem
pārvadājumiem ar autotransportu"

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Spānijas
Karalistes līgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem
ar autotransportu"

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un
Vācijas Federatīvās Republikas valdības vispārējo
nolīgumu par konsultācijām un sadarbību"

1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un
Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par
automobiļu starptautisko satiksmi"

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un
Uzbekistanas Republikas valdības līgumu par gaisa
satiksmi"

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Portugāles
Republikas līgumu par ieguldījumu savstarpēju
veicināšanu un aizsardzību"

1995.gada 19.oktobrī (17.sēde)

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Islandes
Republikas brīvās tirdzniecības līgumu"

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Uzbekistanas
Republikas līgumu par draudzību un sadarbību"

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un 
Beļģijas Karalistes valdības līgumu par gaisa
satiksmi"

Likums "Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu
par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām
civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās"
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 19.oktobrī (17.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 19.oktobrī (17.sēde)

1995.gada 6.novembrī (20.sēde)

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un
Moldovas Republikas valdības nolīgumu par
automobiļu starptautisko satiksmi"