SATVERSMES TIESA


Likumprojekts "Latvijas Republikas Satversmes tiesas
likums"
(21.04.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 9.martā (11.sēde)